Status september 2019

Renoveringen af Adelers Huse startede efter sommerferien i slutningen af juli. Bygningerne blev sandblæst,
så facadernes tilstand mht. omfanget og størrelser af bygningernes sætnings skader kunne registreres inden
opstart af pæle ramningen af den nordre bygning

I den første uge af august blev trægulvet fjernet så pæle ramningen kunne begynde den 12. august. Minipælene blev banket i en dybde på mellem 6 og 8 meter under terræn for hver 2 meter af fundamentet. Nordhuset er sunket med sætnings skader til følge. Efter ramning af minipæle på begge sider af fundamentet indbygges traverser under fundamentet mellem pælene, som stopper yderligere sætninger.
Nu er alle dæk støbt i bygningerne og forstærket med en stabiliserende konstruktion, og der er skabt plads til den store sal i nordhuset.

I den kommende uge påbegyndes nedtagning af skifertagene. Indvendigt foretages de sidste nedrivninger og støbning af gulve i baghusene