Opstarten

Da Odsherred Kommune valgte at kondomnere de 2 smukke og bevaringsværdige tvillingehuse, Adelers Huse på Adelers Plads i Fårevejle St., var byens og omegnens borgere bange for, at de ville blive revet ned. Byens vartegn ville dermed helt forsvinde ud af en helt utrolig historie.

Hvordan kunne man samle en arbejdsgruppe, der kunne arbejde videre med en bevarelse, renovering og anvendelse af husene?

Umiddelbart efter beslutningen i Odsherred Kommune, blev der holdt et åbent hus, så borgerne kunne se, hvordan husenes stand var, og også hvordan de 4 små lejligheder var indrettet. Der kom mange folk og der kom mange ideer.

Fårevejle Bylaug og Lokalråd 4540 indbød til infoaften i Fårevejle Frimenigheds kirke. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af folk fra bl.a. Fårevejle Kirkebys Borgerforening, Fårevejle Bylaug og Lokalråd 4540.

Arbejdsgruppen består af arkitekt Stig Løcke, der har god erfaring med renovering af bygninger. Bl.a Dragsholm Slot, Vallekilde Højskole og Svanernes Malergården i Prejlerup, driftsleder Jan Madsen, revisor Jørgen Nielsen, arrestforvarer Ebbe Storm, assurandør Jens Foglmann og ejendomsmægler og byrådsmedlem Erik Winther.

Gruppens opgave blev at samle og sortere ideerne. Lave skitseforslag der passer til idegrundlaget og forsøge at skaffe kapital via fonde, samt lave en plan for den videre anvendelse og drift.

Gruppen forelagde det foreløbige arbejde søndag den 26.10 2015 kl. 14 i Fårevejle Frimenigheds kirke.

De 4 foreninger Fårevejle Erhvervsforening, Fårevejle st. Bylaug, Fårevejle Kirkebys borgerforening og Lokalråd 4540 besluttede at oprette en selvstændig forening, der skal stå for projektet og det videre forløb.