Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Adelers Huse (herefter ”vi”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

Dataansvarlig:

Adelers Huse

Adelers Plads 2 – 8

4540 Fårevejle

CVR-nr. 36282789

Hvilke oplysninger indsamler vi og til hvilket formål:

 • Når du ønsker at leje Adelers Huse eller at blive medlem af støtteforeningen, får vi oplysningerne fra dig med dit samtykke. Det foregår enten skriftligt via vores hjemmeside, e-mail eller mundtligt via telefonsamtale eller personligt møde.
 • Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig for at kunne opfylde aftalen om udlejning af lokalerne eller oprettelse af medlemskab. Personoplysningerne om dig omfatter navn, adresse, cpr. nr., e-mail og telefonnummer.
 • Vi indsamler og behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, idet det ikke er relevant for udarbejdelsen af lejekontrakt og medlemsbevis. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion, seksuel orientering, helbred og politisk standpunkt.
 • Sender du selv følsomme personoplysninger til os, er du selv ansvarlig or at de kun er tilgængelige for relevante personer.


Vores forpligtelser:

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert. Det er kun Adelers Huse der behandler og opbevarer dine personoplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand eller brugt til andet end det formål du har givet samtykke til.

Vi sletter dine personoplysninger når det ikke længer tjener noget formål.

Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang lovgivningen kræver det, som eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven. Ønsker du af en årsag, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger, skal du give os et udtrykkeligt samtykke hertil. Du kan give dit udtrykkelige samtykke ved at sende en mail til adelershuse@adelershuse.dk

Pligtmæssig information:

Følgende oplysninger er obligatoriske for at vi kan levere dit produkt:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

Dine rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt og berigtigelse af dine personoplysninger

 • Du har ret til at få indsigt, hvilke oplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler dine data, og om vi videregiver personoplysninger til andre.
 • Du har ret til af få berigtiget urigtige oplysninger om dig.
 • Du har ret til at få slettet visse af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail til adelershuse@adelershuse.dk
 • Du har altid ret til at modtage de oplysninger, som du selv har afgivet, i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format.

Ændringer i denne politik:

Løbende ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne politik.

Dette er version 1.

Fårevejle den 16. april 2021