Bestyrelsesmøde den 27. januar 2016

Stig Løcke kunne fremlægge tegninger af Adelers huse. Husene er nu målt op og gennemtegnet, og der er nu lavet et prisoverslag på restaureringen.
Vi kan nu komme videre med fondsansøgningerne.
Jørgen Nielsen fremlagde foreningens driftsregnskab for 2015 der viser et overskud på 5785 kroner.
Vi appellerer fortsat borgere og erhvervsdrivende i Fårevejle og omegn
til at støtte os økonomisk for hermed udvide personkredsen i Adelers Huse.

Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage med evt. frivillig støtte
f. eks. kr. 300,00 – kr. 500,00 – kr. 1.000,00 eller selvfølgelig gerne mere.
Indbetaling kan ske på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse
reg. nr. 0537 konto nr. 0000 560 405