Til borgere og erhvervsdrivende

Foreningen Adelers Huse er stiftet af Fårevejle Kirkebys Borgerforening,
Fårevejle Stationsbys Bylaug, Fårevejle Erhvervsforening og lokalråd 4540 og har til
formål at bevare Adelers Huse og mere eller mindre føre dem tilbage til deres oprindelige udseende.

Bygningerne skal, efter en totalrenovering anvendes til multikulturhus til brug for
områdets borgere, samt autentisk asylbolig og udstilling med fortælling om bosætningen
på Lammefjorden efter dennes inddæmning i 1872.
Husene bliver en forlængelse af Audebo Pumpestation, som ejer trekanten foran
Adelers Huse og som vi har lavet en langsigtet lejeaftale med.

Lammefjorden er i dag verdens bedste spisekammer, hvilket ligeledes vil indgå i
projektet og vi arbejder på, at husene kan blive et infocenter for Unesco Geopark.

Vi har i løbet af året med hjælp fra mange frivillige samt midler fra
Odsherred Kommunes landsby makeover renoveret trekanten ved statuen
samt forskønnet facaden på Adelers Huse.

Vi har netop underskrevet en aftale med Odsherred Kommune, som sikrer os
brugsretten i 2 år.

Lige nu mangler vi kr. 35.000 til flere detaljerede tegninger til at regne en
mere nøjagtig pris ud for projektet, således, at der kan fremsendes
fondsansøgninger.

Vi appellerer derfor til borgere og erhvervsdrivende i Fårevejle og omegn
til at støtte os økonomisk for hermed udvide personkredsen i Adelers Huse.

Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage med evt. frivillig støtte
f. eks. kr. 300,00 – kr. 500,00 – kr. 1.000,00 eller selvfølgelig gerne mere.
Indbetaling kan ske på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse

reg. nr. 0537 konto nr. 0000 560 405

Aftale med kommunen

Så fik vi en rammeaftale med kommunen om benyttelse og restaurering af Adelers huse. Aftalen går ud på, at kommunen vederlagsfrit stiller husene til rådighed for Foreningen for Bevaring af Adelers Huse og borgerkredsen bag foreningen for en to årig periode.
I perioden skal foreningen søge midler hos relevante fonde til restaurering og ombygning, så vi får et hus til glæde og gavn for borgere og turister i byen.
Første skridt bliver, at skaffe penge til projektbeskrivelse, tegninger og en pris for selve restaureringen.