Aftale med kommunen

Så fik vi en rammeaftale med kommunen om benyttelse og restaurering af Adelers huse. Aftalen går ud på, at kommunen vederlagsfrit stiller husene til rådighed for Foreningen for Bevaring af Adelers Huse og borgerkredsen bag foreningen for en to årig periode.
I perioden skal foreningen søge midler hos relevante fonde til restaurering og ombygning, så vi får et hus til glæde og gavn for borgere og turister i byen.
Første skridt bliver, at skaffe penge til projektbeskrivelse, tegninger og en pris for selve restaureringen.