Maud og Langkilde i Adelers Huse

“Nu skal der ske noget.

Vi længes efter live-musik og fællesskab. Derfor har foreningen Adelers Huse arrangeret denne café koncert med Maud og Langkilde i de flotte nyrenoverede lokaler. Kom og lyt, syng med og nyd stemningen sammen med venner og en kold øl eller vand. Der er både danske og engelske sange på repertoiret og publikum er garanteret en musikalsk oplevelse af høj kvalitet når Robert og Maud deler ud af både humor og alvor i skønne toner og ord.

Koncerten er kl. 20. Dørene åbnes kl. 19. Billetprisen er 80 kr.

Da der på grund af Corona er begrænset adgang, er forudbestilling nødvendig på mail til adelershuse@adelershuse.dk

Der er krav om fremvisning af Corona pas.

Ordinær generalforsamling 2021

Onsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00

i Adelers Huse

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens arbejde
 4. Revideret regnskab
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Som følge af Corona krisen med forbud om forsamling af mere end 10 personer, er den ordinære generalforsamling til afholdelse i marts 2021, blevet udsat.

Forsamlingsforbuddet er nu delvist ophævet, og vi kan derfor afholde generalforsamlingen i Adelers Huse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer.

Alle er velkomne.

På bestyrelsens vegne

Ebbe Storm

Fårevejle den 12. maj 2021