Donation fra Realdania

Det var med stor glæde, at Foreningen til bevarelse af Adelers Huse den 13. november modtog meddelelse om at Realdania har givet tilsagn om at støtte projektet.
Realdania har besluttet at bevilge op til 2.000.000 kr. til restaurering af Adelers Huse, herunder indretning af landhave og forplads med henblik på indretning af medborgerhus, mødelokale og formidlingssted samt salg af Lammefjordens produkter som en del af Geopark Odsherred.
Det er planen at føre bygningernes ydre fremtræden tilbage til det oprindelige udseende med tegltag og småsprossede vinduer. Adelers Huse består af to huse, hver med to lejligheder, som fungerede som asylboliger for aldersrentenydere fra Lammefjorden.
I det ene hus skal indrettes en lejlighed som den oprindeligt så ud med autentisk inventar, kakkelovne og brændekomfur. I den forbindelse har foreningen sammen med vores arkitekt haft en samtale med nogle af de håndværkere, som i 1967 renoverede husene til deres nuværende udseende. De kunne bl.a. fortælle om, at loftet var isoleret med østersskaller fra Lammefjorden, og at der var gruekedel og ”das” i baghusene. I den anden lejlighed skal der indrettes et formidlingssted, hvor man kan studere, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden efter tørlægningen.
Det andet hus indrettes til ét stort medborgerhus, som kan bruges af byens borgere og foreninger, og som vil fungere som formidlingsstedets café.
Bag husene er der en stor have, som vil blive anlagt som en traditionel landhave fra 1930’erne.
Adelers Huse danner sammen med Adelers Plads et ikonisk sted i Fårevejle Stationsby for Lammefjordens udtørring, – byens smukke torv og et sted med sjæl, som vil være en fin ramme for arrangementer og events, som kan præsentere egnens mange kvaliteter som en vigtig del af Geopark Odsherred.
Restaureringen af bygningerne vil koste ca. 4,7 mill. kr., og med støtten fra Realdania, samt det tidligere tilsagn fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, er vi nu oppe på 4.000.000 kr. Foreningen arbejder intenst på at søge de sidste midler, så projektet kan igangsættes med en ønskelig færdiggørelse ultimo 2018 / primo 2019.