Bestyrelsesmøde den 27. januar 2016

Stig Løcke kunne fremlægge tegninger af Adelers huse. Husene er nu målt op og gennemtegnet, og der er nu lavet et prisoverslag på restaureringen.
Vi kan nu komme videre med fondsansøgningerne.
Jørgen Nielsen fremlagde foreningens driftsregnskab for 2015 der viser et overskud på 5785 kroner.
Vi appellerer fortsat borgere og erhvervsdrivende i Fårevejle og omegn
til at støtte os økonomisk for hermed udvide personkredsen i Adelers Huse.

Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage med evt. frivillig støtte
f. eks. kr. 300,00 – kr. 500,00 – kr. 1.000,00 eller selvfølgelig gerne mere.
Indbetaling kan ske på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse
reg. nr. 0537 konto nr. 0000 560 405

Til borgere og erhvervsdrivende

Foreningen Adelers Huse er stiftet af Fårevejle Kirkebys Borgerforening,
Fårevejle Stationsbys Bylaug, Fårevejle Erhvervsforening og lokalråd 4540 og har til
formål at bevare Adelers Huse og mere eller mindre føre dem tilbage til deres oprindelige udseende.

Bygningerne skal, efter en totalrenovering anvendes til multikulturhus til brug for
områdets borgere, samt autentisk asylbolig og udstilling med fortælling om bosætningen
på Lammefjorden efter dennes inddæmning i 1872.
Husene bliver en forlængelse af Audebo Pumpestation, som ejer trekanten foran
Adelers Huse og som vi har lavet en langsigtet lejeaftale med.

Lammefjorden er i dag verdens bedste spisekammer, hvilket ligeledes vil indgå i
projektet og vi arbejder på, at husene kan blive et infocenter for Unesco Geopark.

Vi har i løbet af året med hjælp fra mange frivillige samt midler fra
Odsherred Kommunes landsby makeover renoveret trekanten ved statuen
samt forskønnet facaden på Adelers Huse.

Vi har netop underskrevet en aftale med Odsherred Kommune, som sikrer os
brugsretten i 2 år.

Lige nu mangler vi kr. 35.000 til flere detaljerede tegninger til at regne en
mere nøjagtig pris ud for projektet, således, at der kan fremsendes
fondsansøgninger.

Vi appellerer derfor til borgere og erhvervsdrivende i Fårevejle og omegn
til at støtte os økonomisk for hermed udvide personkredsen i Adelers Huse.

Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage med evt. frivillig støtte
f. eks. kr. 300,00 – kr. 500,00 – kr. 1.000,00 eller selvfølgelig gerne mere.
Indbetaling kan ske på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse

reg. nr. 0537 konto nr. 0000 560 405

Aftale med kommunen

Så fik vi en rammeaftale med kommunen om benyttelse og restaurering af Adelers huse. Aftalen går ud på, at kommunen vederlagsfrit stiller husene til rådighed for Foreningen for Bevaring af Adelers Huse og borgerkredsen bag foreningen for en to årig periode.
I perioden skal foreningen søge midler hos relevante fonde til restaurering og ombygning, så vi får et hus til glæde og gavn for borgere og turister i byen.
Første skridt bliver, at skaffe penge til projektbeskrivelse, tegninger og en pris for selve restaureringen.

Opstarten

Da Odsherred Kommune valgte at kondomnere de 2 smukke og bevaringsværdige tvillingehuse, Adelers Huse på Adelers Plads i Fårevejle St., var byens og omegnens borgere bange for, at de ville blive revet ned. Byens vartegn ville dermed helt forsvinde ud af en helt utrolig historie.

Hvordan kunne man samle en arbejdsgruppe, der kunne arbejde videre med en bevarelse, renovering og anvendelse af husene?

Umiddelbart efter beslutningen i Odsherred Kommune, blev der holdt et åbent hus, så borgerne kunne se, hvordan husenes stand var, og også hvordan de 4 små lejligheder var indrettet. Der kom mange folk og der kom mange ideer.

Fårevejle Bylaug og Lokalråd 4540 indbød til infoaften i Fårevejle Frimenigheds kirke. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af folk fra bl.a. Fårevejle Kirkebys Borgerforening, Fårevejle Bylaug og Lokalråd 4540.

Arbejdsgruppen består af arkitekt Stig Løcke, der har god erfaring med renovering af bygninger. Bl.a Dragsholm Slot, Vallekilde Højskole og Svanernes Malergården i Prejlerup, driftsleder Jan Madsen, revisor Jørgen Nielsen, arrestforvarer Ebbe Storm, assurandør Jens Foglmann og ejendomsmægler og byrådsmedlem Erik Winther.

Gruppens opgave blev at samle og sortere ideerne. Lave skitseforslag der passer til idegrundlaget og forsøge at skaffe kapital via fonde, samt lave en plan for den videre anvendelse og drift.

Gruppen forelagde det foreløbige arbejde søndag den 26.10 2015 kl. 14 i Fårevejle Frimenigheds kirke.

De 4 foreninger Fårevejle Erhvervsforening, Fårevejle st. Bylaug, Fårevejle Kirkebys borgerforening og Lokalråd 4540 besluttede at oprette en selvstændig forening, der skal stå for projektet og det videre forløb.