Bliv medlem

Enhver person, forening eller virksomhed der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem af foreningen.

Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.